Wall Bin & Disposal Systems
!

Serra EVE Sanitary Disposal Bin - White

EAN: SD1500

Serra EVE Sanitary Disposal Bin - Grey

EAN: SD1501

Serra EVE Petite Sanitary Disposal Bin

EAN: SD1502

Serra Disposer Plus

EAN: SD1130

Serra Disposer Standard

EAN: SD1136

Serra Disposer Slimline

EAN: SD1127